Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2015/75

6471

Ankara 17.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/75

Konu:

Türkiye Barolar Birliği’nin başvurusu üzerine Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren internet sitesi yetkilisi hakkında kamu davası açılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından, Birliğin Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri ile“Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinde ifade edilen “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak”, “kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” ve “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevleri uyarınca sigorta kapsamında oluşan her türlü ölüm, daimi sakatlık ve tedavi giderlerinin yanı sıra diğer maddi zararların (Araç, Ev, İşyeri, Hırsızlık, Yangın  v.b.) karşılığı olan tazminat taleplerinin” takip edildiği iddiasıyla faaliyet gösteren internet sitesinin yürüttüğü işlemlerinin tüm avukat meslektaşların haklarını zarara uğratması nedeniyle 11.05.2015 tarihinde yapılan suç duyurusu sonucunda; site sahibi şirket yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/71564 Soruşturma No, 2015/28113 Esas No, 2015/24214 İddianame No’lu dosyasında, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere ait işleri dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek yalnız baroda yazılı avukatlara aittir maddesine aykırı hareket etiği ve kanunun 48. maddesi uyarınca herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık etmek suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmıştır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı