Duyuru 2015/84

6740
A

Ankara 09.10.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/84

14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından düzenlenecek “Özel Hukuk ve Ceza Hukuku İle İdari Uyuşmazlıklar Çerçevesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu sempozyum ile ilgili Birliğimize gönderilen açılış daveti üzerine yukarıda adı geçen Kurumlara gönderdiğimiz yazının bir örneği ilişiktedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı