Duyuru 2015/88

5777
A

Ankara 11.11.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/88

Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE), AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesinden (AEB) barolar ve hukuk cemiyetlerinin üye olduğu kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Birliğimizin 1995 yılında üye olduğu ve bugün itibariyle 32 (asıl) üyesi bulunan CCBE, 1.000.000’dan fazla Avrupalı avukatı temsil etmektedir. Avrupa kurum ve kuruluşları nezdinde avukatları ve baroları temsil eden ve avukatlığın sesi olarak bilinen CCBE, barolar ile adli ve resmi kurum ve kuruluşlar arasında bir köprü görevi görmektedir.

CCBE tarafından Avrupa barolar arasındaki iletişimin geliştirilmesi amacıyla ortak veri tabanı ağı kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu ağda yer almak üzere ekte yer alan formun doldurularak 20.11.2015 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla,


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

İletişim :

Derman SUSAM
Tel: 0312 292 59 00/ 99169
Faks: 0312 287 52 65
E-mail: derman.susam@barobirlik.org.tr