Duyuru 2015/89

5779

Ankara 11.11.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/89

Konu: Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren şirket hakkında Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan haksız rekabet davasının kabulü.

Türkiye Barolar Birliği tarafından, Birliğin Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi, ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri ile “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinde ifade edilen “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak”, “kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” ve “hukukun üstünlüğünü ve inşan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevleri uyarınca trafik kazalarından dolayı mağdur olan kazazedelere hakları konusunda danışmanlık yapmak, mağduriyetlerinin giderilmesi için kaza nedeni ile doğan tazminatı tahsil etmeyi ve bu iş sonuçlanıncaya kadar hiçbir ücret almamayı taahhüt eden şirketin yürüttüğü işlemlerin tüm meslektaşların haklarını zarara uğrattığı ve haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla açılan davada, Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23.10.2015 tarih ve 2013/779E, 2015/969K. sayılı kararı ile “davalı şirketin ticaret sicilinde amaç kısmında ifade edilen hizmetler açısından Avukatlık Kanununun 35. maddesi kapsamında münhasıran avukatlara tahsis edilen hizmetleri kapsadığı kanaatine varılarak davalı şirketin davacıya karşı haksız rekabet içinde olduğunun tespitine, haksız rekabete ilişkin tespitin davalı şirketin tescil edildiği Adana Ticaret Sicilinde tescil ve ilanına” karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:1