Duyuru 2016/14

6150
A

Ankara 14.03.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/14

www.avukatasor.gen.tr adresli internet sitesinin yayınının durdurulması, kaldırılması ve siteye erişimin engellenmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından 22.02.2016 tarihinde İzmir 3.Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuru kabul edildi.

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa'dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi ayrıca Avukatlık Kanunu'nun 1. ve 2. maddeleri ile"Birliğin görevleri" başlıklı 110. maddesinde ifade edilen "Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak" ,"kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak" ve "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevleri kapsamında www.avukatasor.gen.tr
adresli internet sitesinin faaliyetlerinin tüm avukat meslektaşların kişilik haklarını zarara uğrattığı gerekçesiyle siteye erişimin engellenmesini talep etmişti.

İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği 2016/736 Değişik İş Nolu kararında “…1136 sayılı Avukatlık kanununun 35,48 maddelerine aykırı biçimde avukatlık hizmeti vermeyi taahhüt ettiği sitenin bütünü itibariyle buna yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulduğu, ancak anılan kanun maddeleri kapsamında böyle bir faaliyetin yasak olduğu anlaşılmakla, talep eden Türkiye Barolar Birliğinin bu yönde kişilik hakları ihlal edildiği…”ne hükmederek, ilgili internet sitesine 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi uyarınca erişimin engellenmesine karar verdi.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 29.02.2016 tarih 2016/736 sayı ve 2016/736 Sayılı Davaya İnternet İçeriğinin Engellenmesi Kararının Gelişi konulu yazı.