Duyuru 2016/15

7324
A

Ankara 14.03.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/15

Konu: Baro Yönetim Kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlarda dilekçelerin şikayetli avukata tebliği hakkında.

Birliğimiz aleyhine açılan davada verilen, Baro Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itirazların şikayetli avukata tebliğine ilişkin Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2014/2234 Esas, 2015/1737 Karar sayılı ve 16.10.2015 tarihli emsal kararının kıyasen uygulanarak, Baro Yönetim Kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararları aleyhine yapılan itirazların şikayetli avukata tebliği ile makul süre verilerek savunma hakkı tanınmasının uygun olacağının değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:1