Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2016/19

8182

Ankara 01.04.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/19

2016 yılına ait Adli Yardım ödeneği 67.371.340,21 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2016 yılı adli yardım ödenekleri, 04 Nisan 2016, 01 Temmuz 2016, 03 Ekim 2016, 30 Aralık 2016 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım Ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

2016 Yılı Adli Yardım ödeneği

67.371.340,21 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10 ( Yön. Md.10 gereği )

6.737.134,02 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

60.634.206,19 TL

Puan toplamı

18.013

1 puana düşen pay

3.366,14 TL

 

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2016 yılı dağıtım hesaplama tablosu
2- Adli Yardım ödeneği 2016 yılı dağıtım tablosu