Duyuru 2016/20

9066
A

Ankara 01.04.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/20

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığı’nca 2016 yılı için 30.317.103,09,-TL’ lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

Ödenek gönderimleri 04 Nisan 2016, 01 Temmuz 2016, 03 Ekim 2016 ve 30 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan “ CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu’’ nun düzenli gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Ekler:

CMK Cari Gider Ödeneği 2016 Yılı Dağıtım Tablosu