Duyuru 2016/23

4213
A

Ankara 05.04.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/23

Konu : Stajyer Avukatların Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Avukat Mesleğinde İşbaşı Eğitimi Programına Kursiyer olarak katılmadıklarını beyan eden dilekçelerinin dosyalarına eklenmesi.

06.01.2016 tarih ve 2016/2 sayılı duyurumuzda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2015 tarih 17613 sayılı yazısı ile Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan kurs veya programların gerek nitelik ve amaçları gerekse kapsam ve uygulanma şekilleri itibariyle avukatlık mesleğinin önem ve özellikleri, Anayasanın 135. maddesi ile birlikte Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin Türkiye Barolar Birliğine ve Barolara yüklediği görevler ve tanıdığı hak ve yetkiler bakımından çatıştığı…” görüşünü benimsediğini bildirmiş ve bu programlardan yararlananların Bakanlığın idari yargıya başvurusu üzerine, haklarında tesis edilen avukatlık ruhsatnamelerinin verilmesi ve levhaya yazılma işlemlerinin iptal edilme tehlikesi bulunduğunu belirtmiştik.

Ancak az sayıda da olsa aksine uygulamaların sorun yarattığı gözlenmektedir.

Bu nedenle stajyer avukatların Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Avukat Mesleğinde İşbaşı Eğitimi Programına kursiyer olarak katılmadıklarını beyan eden dilekçelerinin dosyalarına eklenmesi gerekli görülmektedir.

Adalet Bakanlığı’nın söz konusu görüşünde belirtilen hususlar çerçevesinde avukat stajyerlerinin anılan yönetmelikten yararlandırılmasına ilişkin ilgili mevzuatta değişiklik yapılması çalışmalarımız Türkiye İş Kurumu ve ilgili birimlerle sürdürülmektedir.

Gereğini değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı