Duyuru 2016/27

5839
A

Ankara 25.04.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/27

Konu: 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa dayanarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesi ile kurulan İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu üyeleri arasında Türkiye Barolar Birliğinden bir temsilcinin görevlendirilmesi öngörülmüş olup, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 22 Nisan 2016 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyemiz Av. İzzet Varan’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 9. maddesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen illerde, insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu kurulacağı, Komisyon üyeleri arasında ise İldeki Barodan bir temsilcinin de yer alacağı düzenlenmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı