Duyuru 2016/30

6788
A

Ankara 12.05.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/30

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesinde belirtilen düzenlemeden genç meslektaşlarımızın da yararlanması yönünde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapmış olduğumuz yazışmaya alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının -75.000 TL’sına kadar olan kısmının maddede belirtilen şart1arla gelir vergisinden müstesna tutulduğu, 10.02.2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan yararlanmalarının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:1