Duyuru 2016/31

3982
A

Ankara 20.05.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/31

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş bölümünü gösterir 06.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Tomar