Duyuru 2016/32

6772
A

Ankara 23.05.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/32

Türkiye Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün katılımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatının (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansının (SİDA) finansman desteği ile yürütülmekte olan “Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” 1 Eylül 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
Projenin birinci faaliyet grubu kapsamında, zorunlu müdafilik atamalarında kullanılmakta olan otomasyon sistemlerine ilişkin standartların belirlenerek alandaki hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirilerek Barolarımızdan alınacak görüşler doğrultusunda bir yönetmelik taslağı hazırlanması öngörülmüştür.
Söz konusu yönetmelik taslağının hazırlanmasında temel verilerin oluşturulması amacıyla, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) çerçevesinde gerçekleştirilen zorunlu müdafilik atamalarında, Baronuzca herhangi bir eğitim şartı öngörülüp öngörülmediği; kadın, çocuk, engelli, mülteci/sığınmacı gibi dezavantajlı gruplar için müdafilik hizmeti sunacak meslektaşlarımızın atanmasında ek eğitim şartlarının aranıp aranmadığı; ilgili atamaların Baronuzca kurulmuş Komisyon, Merkez, Çalışma Grubu vb. yapılar vasıtasıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin 20 Haziran 2016 tarihine kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine (dalya.darendeli@barobirlik.org.tr, faks: 0312 287 52 65) bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı