Duyuru 2016/37

14203

Ankara 24.06.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/37

Yönetim Kurulumuzun 26-27/05/2016 günlü toplantısı 2016/851 sayılı kararı ile; Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yapılmakta olan Eş ve Bakmakla Yükümlü Kişiler Tedavi Yardımlarının düzenlendiği 3 No’lu Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’nde değişiklik yapmak suretiyle, herhangi bir nedenle üyelik yenilemesi yapmayan meslektaşlarımız için uygulanmakta olan 3 (üç) yıllık bekleme süresini kaldırmıştır.

Kayıt yenilemede yeni üyelerin tabi olduğu 6 (altı) aylık bekleme süresi uygulanacaktır.

Değişikliklerin işlendiği yönerge metni ekte sunulmuştur.

Ayrıca Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun güncel mevzuatına https://www.tbbsydf.org.tr/ internet sitemizden ulaşılabilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ;

Bakmakla Yükümlü Kişiler Tedavi Yardımları Yönergesi