Duyuru 2016/4

7283
A

Ankara 14.01.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/4

Adalet Bakanlığı Strateji Başkanlığı’ndan alınan yazıda; “Hukuk Himaye Sigortası’nın Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında oluşturulan çalışma grubunun değerlendirmelerine esas olmak üzere, 2014 ve 2015 yılları içerisinde HMK’nun 334.maddesi gereğince adli yardım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının bildirilmesi talep edilmektedir.

Bakanlığa gönderilecek yanıtımıza esas olmak üzere; 2014 ve 2015 yılları içerisinde adli yardım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının ivedi olarak bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

ADLİ YARDIM GÖREVLENDİRMELERİ:

2014 YILI

2015 YILI

TOPLAM