Duyuru 2016/45

5826
A

Ankara 18.07.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/45

İlgi: 13.10.2011 günlü 2011/77 sayılı Duyurumuz.

Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.07.2016 günlü “Yurtdışında Yaşayanlara Yapılan İdari Tebligatlar” konulu 80225068-400.17.01-2016/11127913 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; yurtdışında yaşayanlara yapılacak idari tebligatların 25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat” başlıklı 38.maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık aracılığıyla yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Dışişleri Bakanlığı Yazısı