Duyuru 2016/49

9622
A

Ankara 22.07.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/49

Son günlerde meslektaşlarımızın müdafisi oldukları şahıslarla nezarethane, adliye ve cezaevinde görüşmelerinin ve ifade alınmasına katılmalarının engellendiği, noter aracılığı ile vekaletname düzenlenmesinde zorluklar çıkarıldığı konusunda yakınmalar alınmaktadır.

Bu konudaki girişimlerimize esas oluşturmak üzere; bu engellemelerle karşılaşan baronuz mensubu bulunuyor ise engellemenin yeri, zamanı, içeriği, engelleyen kişi ya da kurum da belirtilerek ivedi olarak faks ve e-posta yolu ile Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Faks :
0 (312) 218 92 92

E-Posta :
genelsekreter@barobirlik.org.tr