Duyuru 2016/50

4577
A

Ankara 25.07.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/50

Meslektaşlarımız tarafından Tapu Müdürlüklerinde işlem yapılırken avukat kimliğinin kabul edilmediğine dair Birliğimize ulaşan şikayetler üzerine, Birliğimizce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilen 24.06.2016 tarihli yazı ile, tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde avukat kimliklerinin resmi belge olarak kabul edilmesi ve meslektaşlarımıza görevlerini yerine getirirken yardımcı olunması hususunda gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 18.07.2016 tarihli yazıda “1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9. maddesi 4. fıkrası gereğince avukat kimliklerinin, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmünde olması nedeniyle söz konusu kimlik belgelerinin tapu işlemlerinde kullanılabileceği” ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 03.09.2013 tarihinde yayınlanan “Tapu Sicili Tüzüğü Uygulamaları” konulu genel duyuruda da aynı hususa yer verildiği ifade edilmiştir.

Anılan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yazısı ve yazı içeriğinde belirtilen 03.09.2013 tarihli genel duyurusu ekte sunulmakta olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:2