Duyuru 2016/52

7680
A

Ankara 29.07.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/52

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın eş faydalanıcılığında yürütülmekte olan “Türkiye’de Adli Yardım Sisteminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında ceza, hukuk ve idari davalarda sunulan adli yardım hizmetine ilişkin genel bir anket formu hazırlanmıştır.

Ekte yer alan anket formunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması ve ilgili anketin doldurularak Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Sn. Vanessa Untiedt’e (vanessa.untiedt@fiiapp.org) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Anket Formu