Duyuru 2016/53

6856
A

Ankara 01.08.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/53

Anayasanın 120. maddesi uyarınca ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ceza soruşturma ve kovuşturmaları açısından değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte bilgilendirme amaçlı gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Bilgi Notu