Duyuru 2016/54

11126
A

Ankara 02.08.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/54

Konu :

Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'nin, 18.maddesi gereği geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan kimlik ve akıllı kartların maddede ifade edilen süresinin kaldırılması.

Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'nin, 18.maddesi gereği geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan kimlik ve akıllı kartların maddede ifade edilen süresinin kaldırılması konusu Yönetim Kurulumuzun 13-14 Temmuz 2016 günlü toplantısında görüşülmüş ve Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'nin, 18.maddesinin sadece avukatlık kimlik kartları yönünden değiştirilerek (avukatın kullandığı her türlü kimlik ve akıllı kart) geçerliliğinin süre sınırlanma hükmünün kaldırılmasına, ayrıca bir geçici madde eklenerek; halen kullanımda olan süresi dolmamış kartların geçerlilik tarihleri sonunda ücretli ve süresiz olarak yenilenmesine” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Değişikliklerin işlendiği Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'ne Birliğimizin internet sayfasından ulaşılabilir.

Durumun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı