Duyuru 2016/55

5881
A

Ankara 15.08.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/55

Konu :

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün 19.01.2012 tarih ve İlan.Hiz.D.30-12/162-377 sayılı “Resmi ilan ve reklamlar” konulu yazısının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen bozma kararı.

Başkanlığımızın 2012/9 sayılı duyurusuna da konu olan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün 19.01.2012 tarih ve İlan.Hiz.D.30-12/162-377 sayılı “Resmi ilan ve reklamlar” konulu yazısının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 10. Dairesinin 13.05.2016 tarih ve 2013/524E., 2016/2676K. sayılı kararı ile Baroların “195 sayılı Kanun kapsamında resmi ve hususi ilanları davalı kurum aracılığıyla verecekler arasında bulunmadığı ve dolayısıyla gazete ve dergilere verilen ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanmasının gerekmediği” gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararın bozulmasına karar verildiği yönündeki Danıştay’ın söz konusu kararı ekte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini dilerim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Karar