Duyuru 2016/60

5999
A

Ankara 22.08.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/60

Konu :

İcra Daireleri Tarafından Tutulacak Hayvan Rehni Siciline Kayıt İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin.

         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih, 82084579/5840/31271 sayı ve “Hayvan Rehni Sicil Defteri” konulu yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

          Söz konusu yazıda özetle, icra daireleri tarafından tutulacak Hayvan Rehni Siciline kayıt işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin Bakanlığın 28/05/2014 tarih ve 3466/17922 sayılı duyurusuna atıf yapılarak bilgi verilmiştir. Ayrıca icra ve iflas dairelerinin Hayvan Rehni Siciline kayıt işlemleri ile ilgili itirazların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılabileceği bildirilmiştir.

            Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

            Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2016 günlü ve 82084579/5840/31271 sayılı yazısı.