Duyuru 2016/63

5937
A

Ankara 05.09.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/63

Konu: Stajyer kotasının Baro Genel Kurullarında belirlenebileceği.

Avukat sayımızdaki olağan dışı artışı hep birlikte yaşıyoruz. Örneğin Yönetim Kurulumuzun sadece 26 – 27 Ağustos 2016 tarihli toplantısında 1284 meslektaşımızın mesleğe kabulüne karar verilmiştir, bu yıl günde 25 yeni kayıtla toplam sayımız 100.000 olmak üzeredir. Mesleğimizin yaşadığı bu niceliksel baskının yarattığı sorunların ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Hukuk fakülteleri ve öğrencilerinin sayılarındaki artış altında olduğumuz sorunların yakında hepimizi ezecek boyutlara geleceğini göstermektedir.

Avukatlık Kanunu’nun 23. maddesi “staj, Adalet Komisyonu, Baro ve yanında staj yapılan avukatın gözetimi altında yapılır.” emrini içermektedir. Barolarımızın; yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin önem ve vakarına uygun olan stajyere meslek becerisi edindirecek, bir staj eğitimi dönemini sağlamak yükümlülüğü bulunmaktadır.

Barolarımızın ve adalet komisyonlarının fiziki altyapısı göz önünde tutulduğunda başvuran sayısında yaşanan bu artış nedeniyle avukat stajyerlerinin, avukatlık mesleğinin gerektirdiği önem ve ciddiyete uygun olarak staj yapabilmesi için gerekli ortamın sağlanması fiilen imkânsız hale gelmiştir. Her bir mahkeme başına düşen stajyer sayısı göz önüne alındığında pek çok mahkemede stajın verimli yapılması için bulunması gereken stajyer sayısının çok üzerinde stajyer görevlendirildiği görülmektedir. Mahkeme kalemlerinde ve duruşma salonunda stajyerler için ayrılan yer ile stajyer sayısı karşılaştırıldığında bu olgu açıkça ortaya çıkmaktadır.

Yaklaşmakta olan baro genel kurullarımızda her baromuzun ilindeki adalet komisyonun olanakları ve kendi olanaklarını değerlendirerek; yükümlülüklerimizin eksiksiz olarak yerine getirebileceği stajyer sayısını belirleyebileceğini düşünüyoruz.

Değerlendirmelerinize saygılarımızla sunarız.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı