Duyuru 2016/64

5991

Ankara 26.09.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/64

Avukatlık Kanunu’nun 82.maddesi uyarınca yapılacak Baro Olağan Genel Kurul toplantısından sonra kesinleşmiş İlçe Seçim Kurulu Tutanağı ile birlikte Baro Başkanlığı’na ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği’ne seçilen meslektaşlarımıza ait aşağıdaki tablolarda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

BARO BAŞKANININ
(Örnek Tablo- 1)

Adı-Soyadı

TC.Numarası

Ana Adı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Adres ve İş Tel

E-mail

Cep Tel

 

 

 

 

…../…./19…..

 

 

 

TBB ASIL DELEGESİNİN
(Örnek Tablo- 2)

Adı-Soyadı

TC.Numarası

Ana Adı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Adres ve İş Tel

E-mail

Cep Tel

 

 

 

 

…../…./19…..

 

 

 

TBB YEDEK DELEGESİNİN
(Örnek Tablo- 3)

Adı-Soyadı

TC.Numarası

Ana Adı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Adres ve İş Tel

E-mail

Cep Tel

 

 

 

 

…../…./19…..