Duyuru 2016/65

6978
A

Ankara 27.09.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/65

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 23.09.2016 günlü “Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda talep edilen bilgilerin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmek üzere Birliğimize yazılı bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki : 1

 

İLETİŞİM İÇİN:

Dalya DARENDELİ
Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi
dalya.darendeli@barobirlik.org.tr,
Faks: 0 312 287 52 65