Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2016/68

4456

Ankara 28.09.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/68

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan alınan 22.09.2016 günlü “Avukatların Prime Esas Kazançları” konulu yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1