Duyuru 2016/69

4050
A

Ankara 12.10.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/69

Konu: İstem Halinde Şüpheli İfade Tutanaklarının Müdafilere Verilmesi Gerektiği Yolunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Yazısı.

Kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan şüpheli/sanık ifadelerine ilişkin tutanak suretlerinin meslektaşlarımıza verilmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1