Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2016/70

10116

Ankara 20.10.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/70

02.08.2016 tarih 2016/54 sayılı duyurumuz ile; avukat kimlik kartı ve akıllı kartın 5 yıl süre ile geçerli olacağına ilişkin “Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi”nin 18 inci maddesi Yönetim Kurulumuzun 13-14 Temmuz 2016 tarihli kararı ile değiştirilerek süreli kart uygulamasına son verildiği bildirilmiş idi.

Süresi dolan kart sahibi meslektaşlarımızın yenileme işlemlerini hızlı ve kolay yapabilmeleri için Birliğimiz web sayfasında bir bölüm düzenlenmiştir.

Meslektaşlarımız http://www.barobirlik.org.tr/kimlikkilavuzu.pdf adresinde bulunan “AVUKAT KİMLİK KARTI BAŞVURU KILAVUZU”nda izah edilen adımları izleyerek yenileme işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmektedirler.

Bilgi edinilmesini ve konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı