Duyuru 2016/75

7005
A

Ankara 01.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/75

Konu :

İstinaf Mahkemelerinde Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ücret Ödemelerinin, 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 4.maddesinin (g) bendinin birinci alt bendinde belirtilen ücret üzerinden yapılacağı.

CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilen meslektaşlarımıza herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı yolunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı