Duyuru 2016/76

6366
A

Ankara 05.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/76

Konu :

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin iptali ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay 8.Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/15155 E. sayılı kararı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalar kapsamında, Danıştay 8.Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/15155E. sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 8.Dairesinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının bir örneğini ekte bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Adalet Danıştay 8.Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/15155 E. sayılı kararı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı