Duyuru 2016/79

4157
A

Ankara 16.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/79

Konu :

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" Hakkında 12.12.2016 Günlü ve 2016/78 Sayılı Duyurumuz.

 

UYAP-UBAP'a entegre olacak şekilde hizmet binalarına turnike sistemi kurulması, sistemin bakım, onarım, donanım ve işletimine ilişkin giderler ile duruşma salonlarında hakimin, tarafların ve avukatların önüne LCD monitör yerleştirilmesine ilişkin giderlerin bundan böyle Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacağı 12.12.2016 günlü 2016/78 sayılı Duyurumuz ile Barolarımıza bildirilmişti.

Yukarıda belirtilen kapsamda; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 09.12.2016 günlü yazısı ekindeki "Adalet Bakanlığı İle Türkiye Barolar Birliği Arasında Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair 02.05.2011 Tarihli Protokole Ek Protokol" Yönetim Kurulumuzun 15 Aralık 2016 günlü toplantısında görüşülmüş ve imzalanarak Bakanlığa gönderilmiştir.

Adalet Bakanlığı duyurusu uyarınca turnike ve monitör ile ilgili taleplerin bir örneği ekte duyuru gereğince İl Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Adalet Bakanlığı Duyurusu