Duyuru 2016/83

11534
A

Ankara 26.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/83

Konu:

Uhap - Ulusal Hukuk Ağı Projesi

Birliğimiz ve Barolarımızın yürütmekte olduğu tüm işlemler ile Birliğimiz ve Adalet Bakanlığı arasındaki işlemlerin kağıtsız olarak/dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak olan Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) tamamlanmıştır. UHAP sistemi ile Barolarımızın ihtiyacı olan kullandıkları tüm sistemler tek bir platformda toplanarak barolarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur.

21-25 Kasım 2016 tarihinde düzenlediğimiz Çalıştayda bildirildiği üzere UHAP sistemimiz, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Staj, Staj Eğitim Merkezi(SEM), Genel Sağlık Sigortası (GSS), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF), Sicil, Ruhsat, Toplantı, Yönetim ve Yürütme Kurulları, Komisyonlar, Muhasebe (Cari-Kasa), Aidat, Adli Yardım, CMK, Uzlaştırma, Şikayet, Disiplin, Kütüphane, Demirbaş, SMS, SesSMS, Sorgulama ve İletişim gibi bir çok modülü bulunan en son teknoloji ile bugüne kadar yapılmış en detaylı Dijital BARO Sistemidir. UHAP'ın tüm marka, isim ve mülkiyet hakları Türkiye Barolar Birliği'ne aittir.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ruhsat işlemlerinin dijital olarak UHAP sistemi üzerinden online yapılabilmesi için UYAP ile gerekli altyapı ve entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Buna göre, 01 Ocak 2017 tarihinden başlayarak Adalet Bakanlığı tüm avukatlık ruhsatı işlemlerini sadece UHAP sistemi üzerinden dijital olarak yapacaktır. Disiplin dosyalarının da aynı şekilde barolar ve Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı'na dijital olarak gönderilmesi işlemleri de bu yıl içinde tamamlanacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) başvuru ve işlemleri ile stajyer avukatlarımızın genel sağlık sigorta primlerinin ödenebilmesi için stajyer avukat bilgilerinin kaydı, staj kredisi başvuruları ve aidat işlemleri de 01 Ocak 2017 tarihinden başlayarak UHAP üzerinden gerçekleştirilecektir.

UHAP'a geçiş işlemlerinde bilgi almak ve yaşayacağınız tüm sorunlar için Genel Sekreter Yardımcısı Av. Musa Toprak ve Bilgi İşlem Müdürü Y. Tevfik Esmer'den bilgi alabilirsiniz.

Barolarımız ile Birliğimiz arasında yürütülen iş ve işlemlerde bütünlüğün sağlanması, Adalet Bakanlığı ile ruhsat ve disiplin işlemlerinin online olarak en hızlı şekilde yapılabilmesi amacıyla UHAP sisteminin kullanılması ve yapılacak eğitim çalışmalarına katılım hususunda hassasiyet gösterilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı Av.Musa Toprak 0 312 292 59 00/99086
Bilgi İşlem Müdürü Y.Tevfik Esmer 0 312 292 59 00/ 99190