Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2016/85

4668

Ankara 28.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/85

Konu:

Baronuz Bölgesindeki Mültecilere İlişkin Bilgi Talebi.

Hazırlık çalışmaları 2008 yılında başlayan ve ülkemizdeki sığınmacı ve yabancıların yasal durumlarını düzenleyen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 28615 sayılı 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak 11.4.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ile göç ve iltica alanı ülkemizde ilk kez yasal bir düzenlemeye kavuşmuş, bu alanda çalışmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) isminde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük kurulmuş ve ülke çapında örgütlenmesi oluşturulmuştur.

Yasa 57/7 ve 81/1-2 maddelerinde mesleğimize yönelik önemi düzenlemeler yapmış ve yasa kapsamındaki kişilerin adli yardım hükümlerinden yararlandırılmaları konusunda Barolarımızı görevlendirmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana Barolarımızda bu kapsamda talepte bulunan yabancılara karşı uygulamadaki tüm zorluklara karşın adli yardım hizmeti vermektedir.

Bu süreçte; (SILA) ve Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Projeleri kapsamında faaliyetler Birliğimiz tarafından yürütülmekte olup Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği ile aramızda işbirliği mutabakat zaptı imzalanmış ve ortak çalışmalar başlamıştır. Birliğimiz İnsan Hakları Merkezi'nde bir alt çalışma grubu olarak Mülteci Hakları Çalışma Grubu oluşturulmuş olup Türkiye çapındaki alana dair uygulamalar ve mevzuattaki gelişmeler takip edilmektedir.

Barolarımızın bu alandaki çalışma ve uygulamaları konusunda bilgilenmeyi amaçlayan bir anket düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

Ekteki bilgi/anket formunun 08.01.2016 tarihine kadar doldurularak göndermeniz halinde bu alanda ülke çapında uygulamanın durum tespiti yapılabilecek, ihtiyaç ve sorunlar belirlenecek, barolarımızın tecrübe ve uygulama paylaşımlarının sağlanması yöntemleri belirlenebilecek ve yapılması gerekenler planlanabilecektir.

Ayrıca bu kapsamda baronuz bölgesinde mülteci hukuku alanında çıkan kararların da Birliğimize gönderilmesi çalışmaların hedeflenen sonuca ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgi ve gereğini saygılarımla dilerim.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Sorular