Duyuru 2016/86

5333
A

Ankara 28.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/86

Konu:

Ruhsat Başvurularının Dijital Ortamda Yapılması.

İLGİ:26.12.2016 günlü 2016/83 sayılı duyurumuz.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen örneği ekli yazıda; Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı arasında 2015 yılında başlayan UYAP-UHAP entegrasyon çalışmaların tamamlandığı ve  ruhsat işlemlerinin sadece UHAP-UYAP sistemi üzerinden dijital olarak yapılacağı bildirilmektedir.

Buna göre, ilgide kayıtlı 2016/83 sayılı duyurumuzda bildirildiği üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren ruhsat işlemleri sadece UHAP sistemi üzerinden yapılacak, fiziki dosya kabul edilmeyecektir. Bu tarihten itibaren yapılan avukatlık ruhsatı başvurularında tüm dosyaların ve eklerinin dijital ortamda  UHAP sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Staj başvurularında evrak asılları ile birlikte stajyerin verdiği tüm belgelerin taranmış olarak CD veya UHP formatında teslim alınması orijinali ile karşılaştırıldıktan sonra sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı,