Duyuru 2016/87

5206
A

Ankara 29.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/87

Konu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sertifika Programı.

Yönetim Kurulumuzun 23 Aralık 2016 günlü toplantısında; Özyeğin Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nin işbirliği ile 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Nevşehir'de "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" hakkına ilişkin teoriye ve uygulamaya yönelik katılımı ücretli sertifika programı düzenlenmesine karar verilmiştir.

Ekli sertifika programının baronuz mensubu meslektaşlarımıza iletilmesi ve katılımın sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı Sertifika Programı ve Katılım Koşulları