Duyuru 2017/15

5300
A

Ankara 20.02.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/15

Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2017 günlü toplantısında, halkoylaması sürecinde hukuka aykırılık oluşturmamak kaydıyla yurttaşların görüş ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilmelerine destek olmak üzere; Barolarımızın kendi bünyelerinde oluşturacağı kurul veya birimlerin kendilerine müracaat edecek olanlara gerekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi etkin şekilde yürütmelerini eşgüdüm içerisinde sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir "Eşgüdüm Merkezi" oluşturulmasına; bu konuda Başkan Yardımcımız Av.Başar Yaltı ve Yönetim Kurulu üyemiz Av.Kürşat Karacabey'e yetki ve görev verilmesi ile kararımızın kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Alınan karar gereği; halkoylaması sürecinde görüş ve düşüncelerini açıklayanlara yapılacak hukuk dışı engellemeler karşısında ifade özgürlüğünü korumak üzere yardımcı olacak Baronuz mensubu avukatların isimlerinin 23 Şubat 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı