Duyuru 2017/18

18035
A

Ankara 13.03.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/18

Konu :Türkiye Barolar Birliği Ulusal Hukuk Ağı Projesinin (UHAP) 3 Nisan 2017 tarihinde tüm unsurları ile işlemeye başlayacağı.

İlgi :2016/83, 2016/86, 2017/6 sayılı duyurularımız.

Birliğimiz ile Barolarımız arasında yürütülen iş ve işlemlerde hızlılık ve bütünlüğün sağlanması amacıyla geliştirilen Türkiye Barolar Birliği Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) barolarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuş ve büyük ölçüde işlemeye başlamıştır.

21-25 Kasım 2016 tarihinde düzenlediğimiz eğitim çalışmasında bildirildiği gibi UHAP sistemimiz, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Staj, Staj Eğitim Merkezi(SEM), Genel Sağlık Sigortası (GSS), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF), Sicil, Ruhsat, Toplantı, Yönetim ve Yürütme Kurulları, Komisyonlar, Muhasebe (Cari-Kasa), Aidat, Adli Yardım, CMK, Uzlaştırma, Şikayet, Disiplin, Kütüphane, Demirbaş, SMS, SesSMS, Sorgulama ve İletişim gibi bir çok modülü bulunan en son teknoloji ile bugüne kadar yapılmış en detaylı Dijital BARO Sistemidir. UHAP'ın tüm marka, isim ve mülkiyet hakları Türkiye Barolar Birliği'ne aittir.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ruhsat işlemlerinin dijital olarak UHAP sistemi üzerinden online yapılabilmesi için UYAP ile gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak entegrasyon sağlanmıştır. Son bir aydır avukat ruhsat işlemleri sadece UHAP sistemi üzerinden dijital olarak yapılmaktadır.

Disiplin dosyalarının da aynı şekilde barolar ve Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı'na dijital olarak gönderilmesini sağlayacak entegrasyon çalışmaları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) başvuru ve işlemleri ile stajyer avukatlarımızın genel sağlık sigorta primlerinin ödenebilmesi için stajyer avukat bilgilerinin kaydı, staj kredisi başvuruları ve aidat işlemlerinin de UHAP üzerinden gerçekleştirilmesi çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Toplamda altı adet baromuz ekte örneklerini sunduğumuz ve daha önce e-posta ile de gönderdiğimiz "AİDAT AKTARIM ŞABLONU", "STAJYER AVUKAT LİSTESİ ŞABLONU" ve "UHAP VERİ AKTARIM ŞABLONU"nu doldurup gerekli bilgileri henüz yüklememiştir. Barolarımızın işlerini ve iş akış süreçlerini kolaylaştıracak yazılımın işlevsel kullanılabilmesi ve meslektaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin daha ileriye götürülebilmesi için, bu şablonların kullanılarak meslektaşlarımıza ait; bazı sicil bilgilerinin (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri vs.), sicil hareketlerinin (yeni kayıt, yeniden kayıt, nakil, silme, vefat vs.) ve aidat ödeme bilgilerinin yüklenmesi gerekmektedir.

Bu yükleme işlemi gerçekleştirildiğinde:

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında;

  • Elektronik ortamda anlık, provizyon sistemi ile meslektaşlarımızın sağlık sorunları nedeniyle anlaşmalı kurumlara müracaatlarında hızlı provizyon verilebilecektir.
  • TBB-UHAP-SYDF menüsü ile meslektaşlarımızın ve üyelik kayıtlarını yaptırdıkları eş ve çocuklarının, sosyal yardım taleplerinin aşaması ile ödeme bilgileri kayıtlı olduğu baro ve UHAP-Avukat Portalı aracılığıyla kendileriyle paylaşılabilecektir.
  • SDD Baro Programı üzerinden barolarımız tarafından yapılmakta olan sosyal yardım talepleri 1 Nisan 2017 tarihinden başlayarak UHAP Programı SYDF Modülü aracılığıyla yapılacak, düzenlenmesi gereken üst yazı, yardım talep formu, baro borç durumu, munzam emeklilik yardımı için baro detaylı hizmet dökümü yine bu program tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek, böylece en az emek harcanarak en çok fayda sağlanabilecek ve meslektaşlarımızın talepleri daha hızlı çözüme kavuşturulacaktır.
  • SGK ile imzalanan Protokol kapsamında kurulacak entegrasyon için yapılacak staj bilgileri paylaşımı, Stajyer Genel Sigortası işlemlerinde gecikme, hak kaybı ve İdari Para cezalarını önleyecektir.

Türkiye Barolar Birliği Ulusal Hukuk Ağı Projesinin (UHAP) 3 Nisan 2017 tarihinde tüm unsurları ile çalışmaya başlayacaktır.

Bu tarihe kadar ekte örneklerini sunduğumuz "AİDAT AKTARIM ŞABLONU", "STAJYER AVUKAT LİSTESİ ŞABLONU" ve "UHAP VERİ AKTARIM ŞABLONU" kullanılarak meslektaşlarımıza ait; bazı sicil bilgilerinin (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri vs.), sicil hareketlerinin (yeni kayıt, yeniden kayıt, nakil, silme, vefat vs.) ve aidat ödeme bilgilerinin yüklenmemesi doğrudan meslektaşlarımızın zararına neden olacak ve özellikle SYDF olanaklarından yararlanmalarını aksatacaktır.

Durumu bilgilerinize sunar, gereğini ivedilikle ve önemle rica ederim.

Saygılarımla. 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı