Duyuru 2017/22

5601
A

Ankara 03.04.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/22

2017 yılına ait Adli Yardım ödeneği 76.939.789,86 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2017 yılı adli yardım ödenekleri, 03 Nisan 2017, 03 Temmuz 2017, 02 Ekim 2017, 02 Ocak 2018 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan "barolar" "baro ödenekleri" "Adli Yardım Ödenekleri" menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

2016 Yılı Adli Yardım ödeneği

76.939.789,86 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10 ( Yön. Md.10 gereği )

7.693.978,99 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

69.245.810,87 TL

Puan toplamı

18.365

1 puana düşen pay

3.770,53 TL

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2017 yılı dağıtım hesaplama tablosu
2- Adli Yardım ödeneği 2017 yılı dağıtım tablosu