Duyuru 2017/23

6013
A

Ankara 03.04.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/23

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığı'nca 2017 yılı için 34.622.905,44,-TL' lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

Ödenek gönderimleri 03 Nisan 2017, 03 Temmuz 2017, 02 Ekim 2017 ve 02 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan " CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu'' nun düzenli gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ekler:

CMK Cari Gider Ödeneği 2017 Yılı Dağıtım Tablosu