Duyuru 2017/23

28400

Ankara 06.04.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/23

Konu

Nakil başvurusunda bulunan stajyer hakkında yapılacak işlem

Bazı başvurulardan, stajını başka baroya nakletmek isteyen stajyer avukatların nakil dilekçelerini verir vermez taleplerinin kabulünü beklemeyerek staja devam etmedikleri ve naklen gitmek istedikleri baro başkanlığı tarafından staja kabul kararı verilinceye kadar fiilen staja ara verdikleri görülmektedir.

Oysa bilindiği gibi avukatlık stajının kesintisiz yapılması Avukatlık Yasası 23 üncü madde hükmüdür. Stajyer avukatın nakil başvurusunda bulunması staja ara vermede "haklı neden" olarak kabul edilemez.

Yapılması gereken, stajyer avukatın nakil isteği kabul edilip staj listesinden ismi silinene kadar stajına devam etmesidir.

Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı