Duyuru 2017/25

5683
A

Ankara 10.04.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/25

İLGİ:06.02.2017 günlü 2017/13 sayılı duyurumuz.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen 20.01.2017 günlü 1 sayılı iş bölümü kararında yapılan düzeltme metninin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği