Duyuru 2017/29

4152

Ankara 19.04.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/29

Konu

Vefat Nedeniyle Yeni Görevlendirilen Müdafiye Ücret Ödenip Ödenmeyeceği.

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya atanan müdafinin vefat etmesi nedeniyle yerine OCAS sistemi ile atanan avukatın kararı tebliğ alıp temyiz dilekçesini düzenlemesiyle müdafi ücretine hak kazanıp kazanamayacağı yolunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtta;

"…İlk derece ceza mahkemesinde görülen davaya atanan müdafinin ölümü nedeniyle OCAS sistemi üzerinden yeni görevlendirilen, yargılama konusu kararı tebliğ edip temyiz dilekçesi düzenleyen müdafinin, Yönetmeliğin 10.maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Tarifede yazılı ücreti almaya hak kazanacağı mütalaa edilmek birlikte konunun kanun ve yargı yoluyla çözümlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği…" bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı.