Duyuru 2017/30

5845

Ankara 02.05.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/30

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'ndan alınan 18.04.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere adli süreçte yer alan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde etkin kullanılmak üzere 23 il ve 26 adliyede uygun görüşme koşullarını içeren teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu 32 adet "Adli Görüşme Odası" kurulduğu ve gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak 03.04.2017 tarihi itibariyle faaliyete geçtiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 



Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

1-) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı.
2-) Adli Görüşme Odaları Kurulan Adliyelerin İsim Listesi.