Duyuru 2017/37

5816

Ankara 31.05.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/37

Konu

2018 Yılı Eğitim Planı Çalışmaları.


Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 17.05.2017 günlü yazı ve eki tablo ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan adalet personelinin, kamu görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak suretiyle yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin planlama ve uygulama çalışmalarının yürütüldüğü;

Eğitim planının aksamadan uygulanabilmesi ve öngörülen eğitimlerin amacına ulaşabilmesi için, 2018 Yılı Eğitim Planı çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere, yardımcı yargı personeline verilecek eğitimlerde dersin adı, açıklaması, eğitime tabi tutulması istenilen personelin unvanı, görev yeri/birimi, sayısı, eğitim yeri ve tarihine ilişkin görüş ve önerilerinizin bildirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize sunar, konu hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 12.06.2017 tarihine kadar Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :

1-) Yazı ve Tablo