Duyuru 2017/39

4131

Ankara 19.06.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/39

Konu

2018 Yılı Eğitim Planı Çalışmaları.


İLGİ:31.05.2017 günlü 2017/37 sayılı Duyurumuz.

İlgi duyurumuzda; Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 17.05.2017 günlü yazısı gereği, eğitim planının aksamadan uygulanabilmesi ve öngörülen eğitimlerin amacına ulaşabilmesi için, 2018 Yılı Eğitim Planı çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere, yardımcı yargı personeline verilecek eğitimlerde dersin adı, açıklaması, eğitime tabi tutulması istenilen personelin unvanı, görev yeri/birimi, sayısı, eğitim yeri ve tarihine ilişkin görüş ve önerilerinizin bildirilmesi istenmişti.

Bu kez Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 12.06.2017 günlü yazıda; eğitim ihtiyacının belirlenmesi çalışmalarının verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi ile kısa zamanda sonuca ulaşılabilmesi için Barolarımız tarafından gönderilecek görüşlerin toplu olarak tabloya işlenerek doğrudan Birliğimize gönderilmesinin ve Birliğimiz tarafından gerekli incelemeler yapılarak uygun görülecek önerilerin Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirilmesinin uygun olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, Baronuz görüşlerinin 31.05.2017 günlü 2017/37 sayılı duyurumuz ekinde gönderilen tabloya işlenerek Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK