Duyuru 2017/47

4650

Ankara 04.07.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/47

Konu

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında"

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderileceğinden;

Komisyon çalışmalarımıza esas olmak üzere Tarife hakkındaki Baronuz görüşlerinin 07 Ağustos 2017 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı