Duyuru 2017/48

6194

Ankara 04.07.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/48

Konu

"Ekran (Monitör) Talepleri Hakkında"

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 21.06.2017 günlü "Ekran (Monitör)" talebi konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Birliğimiz ve Bakanlık arasında yapılan protokol gereğince ihtiyaç olan adliye duruşma salonlarında avukatların kullanımına tahsis edilecek ekranların temini için Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan ödenek talep edilmesi gerektiği,

Ekran (Monitör) ihtiyacı olan Barolarımızın Başsavcılık kanalı ile Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan ödenek talebinde bulunması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK