Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2017/49

9250

Ankara 04.07.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/49

Konu

"UYAP Bilişim Sistemi Kayıtları Pasif Hale Getirilen Tutuklu veya Hükümlü Avukatlar Hakkında"

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan alınan 22.06.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevinde bulunan avukatların e-imzalarını fiilen kullanmalarının mümkün olmaması ve e-imzaların ilgili avukatlar adına 3.şahıslar tarafından kullanılmasının hukuki ve cezai sorumluluğa neden olacağı dikkate alınarak UYAP Bilişim Sistemi kayıtlarının pasif hale getirildiği, bazı Baro Başkanlıkları tarafından bir kısım tutuklu ya da hükümlü avukatların kayıtları aktif hale getirilerek e-imzalarının ilgili avukatlar adına 3.şahıslar tarafından kullanılmasına imkan sağlandığı ve bu kişiler tarafından avukat portala giriş yapılarak portal üzerinden bir çok işlemin yapıldığının tespit edildiği,

Baro yetkilileri açısından hukuki ve cezai sorumluluk doğuracak bir işleme sebebiyet verilmemesi bakımından UYAP Bilişim Sistemi kaydı pasif hale getirilen avukatların tutukevinde/cezaevinde bulundukları süre zarfında kayıtlarının aktif hale getirilmemesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK