Duyuru 2017/50

5681
A

Ankara 04.07.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/50

Konu

"Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI.Ulusal Kongresi Hakkında"

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından 21-22 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilen "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI.Ulusal Kongresi ile ilgiliTürk Tabipleri Birliği'nden alınan 29.06.2017 günlü yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Konunun ilgilenen Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

 

 

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK: Yazı ve Program